Pierwsi Polacy już w stolicy Azerbejdżanu

Karol Gzyl (Warszawa, Polska)

Pierwsi Polacy już w stolicy Azerbejdżanu

Opublikowany

Mniej niż osiem dni zostało do rozpoczęcia konferencji w Baku.  16 sierpnia poznamy decyzję o przyznaniu prawa do organizacji Jamboree.

Chociaż Światowa Konferencja Skautowa rozpocznie się w poniedziałek 14 sierpnia w Azerbejdżanie są już pierwsi członkowie polskiej delegacji. Jako pierwszy wylądował Kamil Jasiński, fotograf. Przez oko jego obiektywu będziemy podpatrywać przebieg konferencji skautowej.
W drodze do Gabali, 12-tysięcznego miasta na północy Azerbejdżanu, są uczestnicy Światowego Skautowego Forum Młodych — wydarzenia, które poprzedza konferencję i jest miejscem spotkania ponad 300 młodych delegatów z organizacji członkowskich WOSM.
Na Forum Młodych Polskę reprezentuje Agata Królak, Kinga Glinkowska, Weronika Christow, Andrzej Halicki i Andrzej Rakowski  — instruktorzy ZHP, członkowie Zespołu Projektu Jamboree 2023.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Europejskie organizacje skautowe do ZHP: Zorganizujcie Eurojam w Polsce 

temu

18 sierpnia w Baku Krajowe Organizacje Skautowe Regionu Europejskiego WOSM i Europejski Komitet Skautowy złożyły Związkowi Harcerstwa Polskiego propozycję organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego. - Doceniamy przygotowany przez ZHP edukacyjny program z mottem „Bądź iskrą”. Ten potencjał nie może się zmarnować – czytamy w podpisanej deklaracji.
Światowe Jamboree Skautowe w 2023 w Korei

temu

ŚwiatowaKonferencja Skautowa Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) wtajnym głosowaniu zdecydowała o przyznaniu KoreańskiemuStowarzyszeniu Skautowego prawa do organizacji 25. ŚwiatowegoJamboree Skautowego w 2023 r. Kandydatura Korei Południowej uzyskaławięcej głosów niż kandydatura Polski. ZHP ubiegało się doorganizację jamboree w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej.
Związek Harcerstwa Polskiego na 41. Światowej Konferencji  Ruchu Skautowegow Azerbejdżanie

temu

14 sierpnia rozpoczęła się 41. Światowa Konferencja  Ruchu Skautowego w Baku, w Azerbejdżanie. Uczestniczy w niej 40 osobowa delegacja ZHP wspierana przez reprezentantów Gdańska i Rządu RP. Rano 16 sierpnia odbędzie się prezentacja kandydatury ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku, w Gdańsku.
Gdańsk połączy się z Baku! 16 sierpnia na Wyspie Sobieszewskiej

temu

16 sierpnia na Wyspie Sobieszewskiej, od godz. 14.00 do godz. 17.30, na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego Drogowiec przy ul. Turystycznej 1 odbędzie się festyn dla mieszkańców. W programie harcerska muzyka na żywo, ognisko, gry harcerskie i połączenie z Baku w trakcie podawania wyników kluczowego głosowania nad Światowym Jamboree Skuatowym 2023.

W Europejskim Centrum Solidarności o kandydaturze Jamboree

Miasto Gdańsk i Związek Harcerstwa Polskiego od czerwca 2015 roku wspólnie kandydują do organizacji Światowego Jamboree Skautowego na Wyspie Sobieszewskiej. Konferencja prasowa odbyła się w tej sprawie w 6 czerwca 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności.