Pokój i braterstwo ponad narodami

Pokój i braterstwo ponad narodami

Opublikowany

Skauting jest oddolnym ruchem edukacyjnym, który tworzą młodzi ludzie. Światowy skauting jest dzisiaj konfederacją 164 krajowych organizacji skautowych, które tworzą sieć ponad 40 mln skautów (dziewcząt i chłopców), skupionych w ponad 1 mln drużyn skautowych.

Na całym świecie ponad 7 milionów skautów to dorośli wolontariusze, którzy prowadzą drużyny i wspierają młodych ludzi w ich wszechstronnym rozwoju. Skauting działa w ponad 160 krajach i terytoriach. Ponad miliard ludzi na świecie było skautami. Do skautingu należały bądź należą znane osobistości życia publicznego z całego świata.

Początki skautingu sięgają roku 1907, kiedy Robert Baden-Powell na angielskiej Wyspie Brownsea zorganizował obóz dla 20 chłopców, na którym przetestował opracowaną przez siebie metodę wychowawczą. W styczniu 1908 r. Baden-Powell wydał pierwszą edycję „Skautingu dla chłopców”. Podręcznik okazał się wielkim sukcesem, jego nakład przekroczył 100 mln egzemplarzy, co spowodowało, że stał się jedną z najlepiej sprzedających się książek wszechczasów. Intencją Baden-Powella było stworzenie  metody wychowawczej, którą mogłyby przyjąć już działające brytyjskie organizacje, takie jak Brygady Chłopięce czy YMCA. Dużym zaskoczeniem był fakt samodzielnego organizowania się młodzieży w drużyny skautowe, które stały się największym dobrowolnym ruchem młodzieżowym na świecie.

Pierwsza wojna światowa na chwilę wstrzymała dynamiczny rozwój skautingu i spowodowała pewne przedefiniowanie jego celów. Baden-Powell olbrzymi nacisk położył na budowanie ruchu młodych ludzi, którzy potrafią pokojowo współpracować dla dobra swoich krajów, z myślą o braterstwie i pokoju wśród narodów świata. Temu wychowaniu dla pokoju służy odbywające się od 1920 roku Światowe Jamboree Skautowe. Pierwsze Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w Olympia Hall w Londynie – wzięło w nim udział ponad 8 000 skautów z kilkunastu krajów świata. Jamboree udowodniło (i udowadnia przez cały czas), że młodzi ludzie z różnych krajów mogą spotkać się razem i bez względu na rasę, narodowość i religię potrafią wspólnie działać na rzecz budowania pokoju na świecie.

Dzięki unikalnemu połączeniu przygody, nauki i zabawy skauting nieprzerwanie dostosowuje swoje formy działania do realiów zmieniającego się świata oraz różnych potrzeb i zainteresowań młodych ludzi na całym świecie. Skauting jest dla młodych ludzi ciągłą inspiracją do bycia aktywnymi obywatelami wspólnot lokalnych i obywatelami świata. Skauting pomaga młodym ludziom tworzyć lepszy świat.

Kopiuj tekst

Udostępnij

WOSM

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (The World Organization of the Scout Movement, WOSM) jest międzynarodowym stowarzyszeniem, działającym na prawie szwajcarskim. Siedziba WOSM znajduje się w Genewie, a Biuro Centralne w Kuala Lumpur. WOSM zrzesza krajowe organizacje skautowe z całego świata.