WOSM
WOSM

WOSM

Opublikowany

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (The World Organization of the Scout Movement, WOSM) jest międzynarodowym stowarzyszeniem, działającym na prawie szwajcarskim. Siedziba WOSM znajduje się w Genewie, a Biuro Centralne w Kuala Lumpur. WOSM zrzesza krajowe organizacje skautowe z całego świata.

WOSM tworzą 164 krajowe organizacje skautowe, podzielone na sześć regionów skautowych: Afrykański, Arabski, Azji i Pacyfiku, Eurazjatycki, Europejski i Interamerykański. Celem WOSM jest służenie Ruchowi Skautowemu, utrzymanie jego jedności oraz zrozumienia dla celów i wartości skautingu. Organami WOSM jest Światowa Konferencja Skautowa, Światowy Komitet Skautowy i Światowe Biuro Skautowe.

W każdym kraju tylko jedna organizacja skautowa może zostać uznana za członka Ruchu Skautowego. W Polsce narodową organizacją skautową uznaną przez WOSM jest Związek Harcerstwa Polskiego. W roku 1920 ZHP należał do grupy założycieli  WOSM.

Niestety, po II Wojnie Światowej ze względów politycznych ZHP nie mógł kontynuować swojego członkostwa w Ruchu Skautowym. W 1996 roku Związek Harcerstwa Polskiego powrócił do światowej rodziny skautowej.

Dziś jest to gwarantem naszej niezależności politycznej i ideowej, stwarza nam możliwość współpracy z partnerami zagranicznymi oraz stymuluje do ciągłego rozwoju. Członkostwo w WOSM pomaga nam w jeszcze skuteczniejszym wypełnianiu harcerskiej misji.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Największe edukacyjne wydarzenie świata

Światowe Jamboree Skautowe jest unikalną okazją do promowania wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie, którego celem jest kształtowanie młodego człowieka do odgrywania ważnych ról w społecznościach lokalnych, narodowych i we wspólnocie międzynarodowej.