Największe edukacyjne wydarzenie świata
Największe edukacyjne wydarzenie świata

Największe edukacyjne wydarzenie świata

Opublikowany

Światowe Jamboree Skautowe jest unikalną okazją do promowania wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie, którego celem jest kształtowanie młodego człowieka do odgrywania ważnych ról w społecznościach lokalnych, narodowych i we wspólnocie międzynarodowej.

Krajowe organizacje skautowe wysyłają na jamboree reprezentacje, których podstawę tworzą 10-osobowe zastępy. Cztery zastępy to 40-osobowa drużyna skautowa. Każda drużyna uczestniczy w programie modułowym w miasteczku jamboree, ceremoniach i programie wieczornym oraz wycieczkach i zajęciach odbywających się poza terenem jamboree.

Do udziału w jamboree uczestnicy – skauci w wieku 14-18 lat – przygotowują się co najmniej 1,5 roku, poznając kulturę kraju-gospodarza, zbierając fundusze oraz realizując zadania związane z programem jamboree. Proces przygotowań w każdym kraju koordynowany jest przez powoływaną przez zarząd narodowej organizacji skautowej komendę reprezentacji. To właśnie ta grupa kilkunastu instruktorów określa szczegółowe zasady rekrutacji tak by w jamboree mogli wziąć udział skauci ze wszystkich regionów kraju, zarządza procesami logistycznymi oraz wspiera drużynowych w przygotowaniach.

W trakcie trwania jamboree komenda reprezentacji odpowiada za działanie namiotu narodowego w Światowym Centrum Skautowym, które jest miejscem prezentacji dorobku kulturalnego, naukowego i skautowego wszystkich krajów biorących udział w jamboree.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Dużo więcej niż trzynaście dni

Przygoda skautów na jamboree nie ogranicza się tylko do trzynastu dni głównego zlotu. Pobyt reprezentacji narodowych obejmuje również program „Home Hospitality”, czyli typowo turystyczny pobyt skautów w domach polskich harcerzy oraz na obozach skautowych w okresie dwóch tygodni poprzedzających i następujących po jamboree.