Goście jamboree i promocja regionu
Goście jamboree i promocja regionu

Goście jamboree i promocja regionu

Opublikowany

Każdego dnia trwania jamboree miasteczko odwiedza około 5 000 gości, którzy przyjeżdżają specjalnie w tym celu. Można przyjąć, że jamboree generuje dodatkowy ruch turystyczny na poziomie 65 000 osób. Turyści z wyprzedzeniem rezerwują możliwość wejścia i zwiedzenia miasteczka. 

Jamboree staje się naturalną okazją do promocji regionu, który je gości i wpływa na wzrost przychodów przedsiębiorstw związanych z turystyką. Goście jamboree, czyli „Day Visitors” zazwyczaj w regionie spędzają 2-3 dni, z czego tylko jeden z nich poświęcają na odwiedzenie miasteczka skautów. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej towarzyszącej jamboree jest ważnym wyzwaniem dla samorządu lokalnego, regionalnej organizacji turystycznej oraz samych przedsiębiorców.

Jednak jamboree to nie tylko turyści. Jamboree odwiedzają znamienici goście wspierający skauting w swoich krajach. Wizyty koronowanych głów, szefów rządów czy ministrów odpowiedzialnych za edukację i politykę młodzieżową są na jamboree znanym zwyczajem. Jamboree odwiedzają także liderzy organizacji międzynarodowych, z którymi współpracuje światowy skauting. Dość dodać, że w roku 2011 na szwedzkim jamboree król Karol XVI Gustaw pełnił rolę honorowego gospodarza jamboree.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Program edukacyjny

Najważniejszy na jamboree jest program edukacyjny, w którym skauci uczestniczą indywidualnie, zastępami lub drużynami. Zajęcia programowe – w formie warsztatów, mikrokursów, gier, projektów, wystaw – stanowią zasadniczą część każdego dnia jamboree. Zajęcia podzielone są na modułowe bloki poranne i popołudniowe. To właśnie dzięki modułowej budowie programu edukacyjnego każdy skaut ma możliwość uczestniczenia w we wszystkich zajęciach tematycznych..