Program edukacyjny
Program edukacyjny

Program edukacyjny

Opublikowany

Najważniejszy na jamboree jest program edukacyjny, w którym skauci uczestniczą indywidualnie, zastępami lub drużynami. Zajęcia programowe – w formie warsztatów, mikrokursów, gier, projektów, wystaw – stanowią zasadniczą część każdego dnia jamboree. Zajęcia podzielone są na modułowe bloki poranne i popołudniowe. To właśnie dzięki modułowej budowie programu edukacyjnego każdy skaut ma możliwość uczestniczenia w we wszystkich zajęciach tematycznych..

Program Jamboree jest opracowywany z wykorzystaniem pomysłów i propozycji przygotowanych przez jak najszerszą grupę instruktorów z ZHP oraz propozycji pochodzących z innych organizacji skautowych. Na całość oferty programowej składa się program modułowy, program w poszczególnych podobozach (szczególnie program wieczorny) oraz udział w ceremoniach. Program Jamboree musi być zrozumiały dla odbiorców z różnych kręgów kulturowych – jest prowadzony w oficjalnych językach skautingu.

Wszystkie zajęcia programowe powinny:
- być ekscytujące – wzbudzać entuzjazm możliwościami, które niesie przyszłość;
- być motywujące – do podejmowania działań prowadzących do zmieniania świata na lepszy;
- stanowić wyzwanie – intelektualne, społeczne, emocjonalne, fizyczne, duchowe.

Oprócz tego, zajęcia programowe na jamboree powinny:
- zachęcać, inspirować uczestników do podejmowania działań po powrocie do swoich krajów;
- angażować wszystkich uczestników zajęć;
- być zrównoważone (proporcjonalny udział w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym, intelektualnym...);
- być aktywne (wykorzystywać różnorodne formy, ze szczególnym uwzględnieniem form aktywnych);
- pokazywać skauting jako nowoczesny i rozwijający się globalny ruch dla młodych ludzi;
- prezentować globalne wyzwania stojące przed młodymi ludźmi;
- odbywać się w bezpiecznym i stymulującym środowisku.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Zawsze zgodnie z misją

Połowa zajęć programu modułowego odbywa się w miasteczku jamboree w specjalnie przygotowanych do tego strefach. Jednak na drugą część zajęć uczestnicy wyruszają poza teren jamboree.