Zawsze zgodnie z misją
Zawsze zgodnie z misją

Zawsze zgodnie z misją

Opublikowany

Połowa zajęć programu modułowego odbywa się w miasteczku jamboree w specjalnie przygotowanych do tego strefach. Jednak na drugą część zajęć uczestnicy wyruszają poza teren jamboree.

Istotne dla wszechstronnego rozwoju młodych ludzi są zajęcia fizyczne, w szczególności zaś tzw. „program wodny”. Jeden dzień skauci spędzą na zajęciach wodnych, związanych z kajakarstwem, żeglarstwem, budowaniem tratw, etc. W tym czasie będą mogli w praktyce wykorzystać skautowe umiejętności (od nauki węzłów po pracę zespołową), których nabyli w trakcie śródrocznej pracy drużyn.

Jeszcze ważniejsza jest skautowa służba na rzecz społeczności lokalnej. Mottem skautingu jest tworzenie lepszego świata. Uzgodnione i zaplanowane wcześniej wraz z samorządem lokalnym działania skautów dają wkład 200 000 godzin pracy społecznej na rzecz regionurealizowanej przez skautów w trakcie jamboree.

Na te działania składają się drobne prace renowacyjne w miejscach użyteczności publicznej, przedszkolach, szkołach itp. Dobre przygotowanie programu społecznego jamboree może przynieść wymierne efekty dla społeczności lokalnej i stać się najlepszą rekomendacją obywatelskiego wymiaru skautingu.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Media na jamboree

Jamboree jest wydarzeniem, o którym mówią światowe media. W miasteczku jamboree obecni są przedstawiciele głównych agencji prasowych, światowych informacyjnych sieci telewizyjnych, korespondenci zagraniczni oraz dziennikarze krajowi i lokalni.