Miasto na 300 hektarach
Miasto na 300 hektarach

Miasto na 300 hektarach

Opublikowany

Nic tak bardzo nie porusza wyobraźni jak panorama zajmującego 300 hektarów miasteczka Światowego Jamboree Skautowego.

Specyfiką przestrzeni jamboree jest znaczne nagromadzenie ludzi na stosunkowo małym terenie i na dość krótki czas. Projektowane miasteczko będzie relatywnie zagęszczone i nasycone różnymi przeplecionymi ze sobą funkcjami. Wyzwanie zaprojektowania tego tymczasowego miasta śmiało porównać można z planowaniem wioski olimpijskiej lub światowego Expo.

Mieszkańcy jamboree – w większości młodzi ludzie – pochodzić będą z różnych kultur, a nawet z różnych kręgów kulturowych – co nie pozostaje bez wpływu na percepcję otaczającego ich środowiska. Nie bez znaczenia jest kwestia języka, jako narzędzia orientacji w przestrzeni, czytania znaków i wskazówek. W przypadku jamboree uczestnicy posługują się wieloma językami opartymi niekiedy na różnych systemach znaków i pomimo, że funkcjonować będą języki oficjalne, nie można pominąć zagadnienia potencjalnej niezrozumiałości systemów orientacji i nawigacji opartych na języku.

Tak duża liczba osób w młodym wieku, stająca wobec konieczności codziennego funkcjonowania w skomplikowanym i nieznanym sobie organizmie przestrzennym, może mieć znacznie ułatwione zadanie poprzez dobór odpowiednich decyzji już w fazie projektowania miasteczka, a niekoniecznie poprzez ich późniejsze korekty skomplikowanymi opisami nawigacji. Projektowany teren zlotu w takich warunkach musi w pierwszej kolejności – poza oczywistymi wymogami wynikającymi ze względów bezpieczeństwa i podstawowej funkcjonalności – spełnić wymóg czytelności przestrzennej i intuicyjności poruszania się w nim.

Wybierając najlepszą potencjalną lokalizację jamboree w Polsce nasi instruktorzy ocenili osiem terenów, odbywając 17 wizyt roboczych i przemierzając 9 700 km. 

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
W jeden dzień dookoła świata

temu

Najbardziej reprezentacyjnym miejscem miasteczka jamboree jest Światowe Centrum Skautowe – promenada, na której znajdują się namioty z wystawami narodowych organizacji skautowych oraz międzynarodowych organizacji, z którymi współpracuje WOSM.
Media na jamboree

temu

Jamboree jest wydarzeniem, o którym mówią światowe media. W miasteczku jamboree obecni są przedstawiciele głównych agencji prasowych, światowych informacyjnych sieci telewizyjnych, korespondenci zagraniczni oraz dziennikarze krajowi i lokalni.
Zawsze zgodnie z misją

temu

Połowa zajęć programu modułowego odbywa się w miasteczku jamboree w specjalnie przygotowanych do tego strefach. Jednak na drugą część zajęć uczestnicy wyruszają poza teren jamboree.
Program edukacyjny

temu

Najważniejszy na jamboree jest program edukacyjny, w którym skauci uczestniczą indywidualnie, zastępami lub drużynami. Zajęcia programowe – w formie warsztatów, mikrokursów, gier, projektów, wystaw – stanowią zasadniczą część każdego dnia jamboree. Zajęcia podzielone są na modułowe bloki poranne i popołudniowe. To właśnie dzięki modułowej budowie programu edukacyjnego każdy skaut ma możliwość uczestniczenia w we wszystkich zajęciach tematycznych..

W jeden dzień dookoła świata

Najbardziej reprezentacyjnym miejscem miasteczka jamboree jest Światowe Centrum Skautowe – promenada, na której znajdują się namioty z wystawami narodowych organizacji skautowych oraz międzynarodowych organizacji, z którymi współpracuje WOSM.