Związek Harcerstwa Polskiego na 41. Światowej Konferencji  Ruchu Skautowegow Azerbejdżanie

Związek Harcerstwa Polskiego na 41. Światowej Konferencji  Ruchu Skautowegow Azerbejdżanie

Opublikowany

14 sierpnia rozpoczęła się 41. Światowa Konferencja  Ruchu Skautowego w Baku, w Azerbejdżanie. Uczestniczy w niej 40 osobowa delegacja ZHP wspierana przez reprezentantów Gdańska i Rządu RP. Rano 16 sierpnia odbędzie się prezentacja kandydatury ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku, w Gdańsku.

15 sierpnia konferencję i stoisko ZHP promujące kandydaturę Polski i Gdańska odwiedzili: Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Jan Dziedziczak, Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Małgorzata Kopiczko, senator, Piotr Cieśliński, poseł na Sejm RP.
Związek Harcerstwa Polskiego chce zorganizować największe, edukacyjnewydarzenia na świecie,  młodzieżową olimpiadę kultury i narodów - Światowe Jamboree Skautowe w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiejw 2023 roku. By zdobyć możliwość zaproszenia 50 000 skautów ze 160 krajów świata do Polski,  ZHP od 2007 roku rozmawia o swojej kandydaturze z krajowymi organizacjami skautowymi zrzeszonymi w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. W 2015 roku  wybrana została potencjalna lokalizacja wydarzenia – Gdańsk i przepiękna Wyspa Sobieszewska. Kandydatura ZHP ma gwarancje rządu dotyczące m.in. udogodnień wizowych dla uczestników Jamboree. Komitetowi Honorowemu Kandydatury przewodniczy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego skład weszli wszyscy żyjący byli prezydenci Polski, Prezes Rady Ministrów oraz Przewodniczący Rady Europejskiej. „Cywilnemu” komitetowi organizacyjnemu przewodniczy prezes Polskiej Rady Biznesu Zbigniew Niemczycki.


Udostępnij

Powiązane artykuły
Europejskie organizacje skautowe do ZHP: Zorganizujcie Eurojam w Polsce 

temu

18 sierpnia w Baku Krajowe Organizacje Skautowe Regionu Europejskiego WOSM i Europejski Komitet Skautowy złożyły Związkowi Harcerstwa Polskiego propozycję organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego. - Doceniamy przygotowany przez ZHP edukacyjny program z mottem „Bądź iskrą”. Ten potencjał nie może się zmarnować – czytamy w podpisanej deklaracji.
Światowe Jamboree Skautowe w 2023 w Korei

temu

ŚwiatowaKonferencja Skautowa Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) wtajnym głosowaniu zdecydowała o przyznaniu KoreańskiemuStowarzyszeniu Skautowego prawa do organizacji 25. ŚwiatowegoJamboree Skautowego w 2023 r. Kandydatura Korei Południowej uzyskaławięcej głosów niż kandydatura Polski. ZHP ubiegało się doorganizację jamboree w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej.
Gdańsk połączy się z Baku! 16 sierpnia na Wyspie Sobieszewskiej

temu

16 sierpnia na Wyspie Sobieszewskiej, od godz. 14.00 do godz. 17.30, na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego Drogowiec przy ul. Turystycznej 1 odbędzie się festyn dla mieszkańców. W programie harcerska muzyka na żywo, ognisko, gry harcerskie i połączenie z Baku w trakcie podawania wyników kluczowego głosowania nad Światowym Jamboree Skuatowym 2023.
Czy Gdańsk zostanie gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego w 2023?

temu

16 sierpnia, podczas konferencji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego(WOSM) w Baku, dowiemy się czy Polska, czy Korea Południowa otrzymaprawo organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku. Dla wszystkich gdańszczan i turystów chcących tego dnia kibicowaćha

Gdańsk - miasto gospodarz do organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2023

Gdańsk - Miasto Wolności i jego przepiękn Wyspa Sobieszewska jest proponowanym miejscem Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku.