We are the sparks! Film prezentujący program Jamboree

We are the sparks! Film prezentujący program Jamboree

Opublikowany

Światowe Jamboree Skautowe to edukacyjny program dla młodzieży z całego świata. 

Wartościowy program edukacyjny wpięknych miejscu blisko historycznego centrum Gdańska
Jamboree, które przygotowujemy toprzede wszystkim wartościowy program edukacyjny dla 50 000uczestników, który opiera się na spójnym koncepcie merytorycznym– Spark Circle.

Chcemy obudzić iskrę, która drzemiew uczestnikach i poprzez działania, które podejmiemy w naszymnajbliższym środowisku, przyglądając się przed tym dokładniepotrzebom i wyzwaniom jakie stawia przed nami świat, podjąć realnąakcję i działać na rzecz zmiany – podczas Jamboree i po nim.Naszymi drogowskazami będą Sustainable Development Goals.

Po zajęciach patrole I IST mogąskorzystać z kursującego całą dobą autobusu do centrum Gdańska,które oddalone jest 20 min od terenu Zlotu I spędzić wieczór wtętniącym życiem mieście.

Udostępnij

World Scout Jambore 2023. Koncept Organizacyjny

Zbudujemy miasteczko zlotowe z pełną infrastrukturą. Lokalizacja na Wyspie Sobieszewskiej pozwala na stworzenie przyjaznego środowiska do życia. Łąka, na której powstanie miasteczko zlotowe poprzecinana jest małymi kanałami, które tworzą naturalną oprawę wody. Mała infra