Miasto na 300 hektarach

temu

Nic tak bardzo nie porusza wyobraźni jak panorama zajmującego 300 hektarów miasteczka Światowego Jamboree Skautowego.
Media na jamboree

temu

Jamboree jest wydarzeniem, o którym mówią światowe media. W miasteczku jamboree obecni są przedstawiciele głównych agencji prasowych, światowych informacyjnych sieci telewizyjnych, korespondenci zagraniczni oraz dziennikarze krajowi i lokalni.
Zawsze zgodnie z misją

temu

Połowa zajęć programu modułowego odbywa się w miasteczku jamboree w specjalnie przygotowanych do tego strefach. Jednak na drugą część zajęć uczestnicy wyruszają poza teren jamboree.
Program edukacyjny

temu

Najważniejszy na jamboree jest program edukacyjny, w którym skauci uczestniczą indywidualnie, zastępami lub drużynami. Zajęcia programowe – w formie warsztatów, mikrokursów, gier, projektów, wystaw – stanowią zasadniczą część każdego dnia jamboree. Zajęcia podzielone są na modułowe bloki poranne i popołudniowe. To właśnie dzięki modułowej budowie programu edukacyjnego każdy skaut ma możliwość uczestniczenia w we wszystkich zajęciach tematycznych..
Goście jamboree i promocja regionu

temu

Każdego dnia trwania jamboree miasteczko odwiedza około 5 000 gości, którzy przyjeżdżają specjalnie w tym celu. Można przyjąć, że jamboree generuje dodatkowy ruch turystyczny na poziomie 65 000 osób. Turyści z wyprzedzeniem rezerwują możliwość wejścia i zwiedzenia miasteczka. 
Dużo więcej niż trzynaście dni

temu

Przygoda skautów na jamboree nie ogranicza się tylko do trzynastu dni głównego zlotu. Pobyt reprezentacji narodowych obejmuje również program „Home Hospitality”, czyli typowo turystyczny pobyt skautów w domach polskich harcerzy oraz na obozach skautowych w okresie dwóch tygodni poprzedzających i następujących po jamboree.
Największe edukacyjne wydarzenie świata

temu

Światowe Jamboree Skautowe jest unikalną okazją do promowania wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie, którego celem jest kształtowanie młodego człowieka do odgrywania ważnych ról w społecznościach lokalnych, narodowych i we wspólnocie międzynarodowej.
WOSM

temu

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (The World Organization of the Scout Movement, WOSM) jest międzynarodowym stowarzyszeniem, działającym na prawie szwajcarskim. Siedziba WOSM znajduje się w Genewie, a Biuro Centralne w Kuala Lumpur. WOSM zrzesza krajowe organizacje skautowe z całego świata.
Pokój i braterstwo ponad narodami

temu

Skauting jest oddolnym ruchem edukacyjnym, który tworzą młodzi ludzie. Światowy skauting jest dzisiaj konfederacją 164 krajowych organizacji skautowych, które tworzą sieć ponad 40 mln skautów (dziewcząt i chłopców), skupionych w ponad 1 mln drużyn skautowych.
W jeden dzień dookoła świata

temu

Najbardziej reprezentacyjnym miejscem miasteczka jamboree jest Światowe Centrum Skautowe – promenada, na której znajdują się namioty z wystawami narodowych organizacji skautowych oraz międzynarodowych organizacji, z którymi współpracuje WOSM.
Miasto na 300 hektarach

temu

Nic tak bardzo nie porusza wyobraźni jak panorama zajmującego 300 hektarów miasteczka Światowego Jamboree Skautowego.
Media na jamboree

temu

Jamboree jest wydarzeniem, o którym mówią światowe media. W miasteczku jamboree obecni są przedstawiciele głównych agencji prasowych, światowych informacyjnych sieci telewizyjnych, korespondenci zagraniczni oraz dziennikarze krajowi i lokalni.
Zawsze zgodnie z misją

temu

Połowa zajęć programu modułowego odbywa się w miasteczku jamboree w specjalnie przygotowanych do tego strefach. Jednak na drugą część zajęć uczestnicy wyruszają poza teren jamboree.
Program edukacyjny

temu

Najważniejszy na jamboree jest program edukacyjny, w którym skauci uczestniczą indywidualnie, zastępami lub drużynami. Zajęcia programowe – w formie warsztatów, mikrokursów, gier, projektów, wystaw – stanowią zasadniczą część każdego dnia jamboree. Zajęcia podzielone są na modułowe bloki poranne i popołudniowe. To właśnie dzięki modułowej budowie programu edukacyjnego każdy skaut ma możliwość uczestniczenia w we wszystkich zajęciach tematycznych..
Goście jamboree i promocja regionu

temu

Każdego dnia trwania jamboree miasteczko odwiedza około 5 000 gości, którzy przyjeżdżają specjalnie w tym celu. Można przyjąć, że jamboree generuje dodatkowy ruch turystyczny na poziomie 65 000 osób. Turyści z wyprzedzeniem rezerwują możliwość wejścia i zwiedzenia miasteczka. 
Dużo więcej niż trzynaście dni

temu

Przygoda skautów na jamboree nie ogranicza się tylko do trzynastu dni głównego zlotu. Pobyt reprezentacji narodowych obejmuje również program „Home Hospitality”, czyli typowo turystyczny pobyt skautów w domach polskich harcerzy oraz na obozach skautowych w okresie dwóch tygodni poprzedzających i następujących po jamboree.
Największe edukacyjne wydarzenie świata

temu

Światowe Jamboree Skautowe jest unikalną okazją do promowania wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie, którego celem jest kształtowanie młodego człowieka do odgrywania ważnych ról w społecznościach lokalnych, narodowych i we wspólnocie międzynarodowej.
WOSM

temu

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (The World Organization of the Scout Movement, WOSM) jest międzynarodowym stowarzyszeniem, działającym na prawie szwajcarskim. Siedziba WOSM znajduje się w Genewie, a Biuro Centralne w Kuala Lumpur. WOSM zrzesza krajowe organizacje skautowe z całego świata.
Pokój i braterstwo ponad narodami

temu

Skauting jest oddolnym ruchem edukacyjnym, który tworzą młodzi ludzie. Światowy skauting jest dzisiaj konfederacją 164 krajowych organizacji skautowych, które tworzą sieć ponad 40 mln skautów (dziewcząt i chłopców), skupionych w ponad 1 mln drużyn skautowych.
1
2